Ledig stilling som afdelingsleder til bofællesskaber i Allingåbro og Auning

Profilbillede
dato

Område Ørsted, Allingåbro, Auning søger en relationel og socialfaglig stærk afdelingsleder, som i samarbejde med beboere, medarbejdere og ledelse kan sætte ramme og retning på hverdagen. 

Vi tilbyder vores kommende lederkollega:

Som afdelingsleder bliver du en del af et nyt og dynamisk ledelsesteam, som består af en aftaleholder og 3 afdelingsledere. Selvom dit primære ansvarsområde er bofællesskaberne Banesvinget i Auning og Stadionparken/broagervej i Allingåbro samt aktivitetstilbuddene AC Auning og Gl. Estrup, kommer du samtidig til at indgå i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam og varetage ledelsesfunktioner på tværs af hele Område Ørsted, Allingåbro, Auning.

Du bliver også en del af et lederteam med fokus på psykologisk tryghed, at ledelse er noget vi producere sammen, prioriteret rum til at tale ledelse samt fokus på kurs, koordinering og commitment. 

Du kan læse mere områdets tilbud her

Opgaverne der fylder din hverdag som leder for bofællesskaber Banesvinget, Stadionparken/Broagervej samt aktivitetstilbuddene AC Auning og Gl. Estrup og i område ØAA:

Som afdelingsleder får du bl.a. ansvar for lokalt og som en del af området: 

 • At varetage den daglige personaleledelse af ca. 30 medarbejdere med forskellig faglig baggrund fordelt på 3 lokationer
 • At bidrage til motivation, stabilitet og udvikling med fokus på kerneopgaven og med øje for alles talent og potentiale
 • At fastholde og udvikle den faglige metodiske tilgang og den løbende faglige sparring hos et fagligt engageret personale
 • Kvalitetssikring i det daglige arbejde, herunder af dagbogsnotater og statusbeskrivelser
 • At understøtte organisationens faglige fundament og målsætninger
 • At udvikle indsatsen for rekruttering og fastholdelse
 • At understøtte arbejdet med Norddjurs Kommunes værdier (tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskaber) samt socialområdets pejlemærker, læs mere om disse her

Personaleledelse
Som afdelingsleder varetager du personaleledelsen af godt 30 medarbejdere. Som personaleleder har du ansvaret for at sætte holdet og sikre, at de rette kompetencer er til stede i personalegruppen. Du afholder årlige MUS/GRUS og støtter den enkelte medarbejder i at lykkedes og trives på arbejdspladsen. Du arbejder løbende med at understøtte et arbejdsmiljø der skal være præget af høj faglighed, trivsel og samarbejde.

Faglig ledelse
Som faglig leder sætter du barren højt: Vi vil være kendt for at levere indsatser af høj faglig kvalitet (det gælder de socialfaglige, såvel som de sundhedsfaglige indsatser). Du behøver ikke vide alt, men du formår at inddrage og koordinere de rette kompetencer og ressourcer til rette tid. Du støtter op om det tværfaglige samarbejde i personalegruppen og faciliterer en kultur præget af nysgerrighed og samarbejde. Du tilbyder faglig sparring og giver relevant feedback på opgaveløsningen. Du kan og vil sætte retning.

Driftsledelse
Som driftsleder er du opmærksom på, at vi lever op til de lovmæssige krav og kvalitetsstandarder, der gælder på området. Som afdelingsleder er du sammen med områdeleder, der har det overordnede budgetansvar, medansvarlig og -virkende til at tilbuddene holder sig indenfor den økonomiske ramme. 

Strategisk ledelse
Du indgår aktivt i de strategiske drøftelser i både områdets ledergruppen samt gennem deltagelse i driftsledermøder for hele socialområdet og du tager medansvar for udviklingen af området som helhed. Du har generelt blik for helheden og forstår, at vi er gensidigt afhængige af hinanden. 

Vi søger en leder der:
 • er anerkendende, åben og lyttende i din tilgang – kan og vil sætte retning ved behov
 • god til personaleledelse og kan skabe commitment til den fælles kurs 
 • har ledelseserfaring og gerne afsluttet lederuddannelse
 • har erfaring med ledelse af pædagogisk og sundhedsfagligt personale på voksenhandicapområdet 
 • kan være en samlende og koordinerende udviklingskraft, der kan binde tradition og fornyelse sammen
 • er velovervejet og reflekteret i forhold til den omgivende praksis og egen ledelsespraksis
 • er tydelig i din formidling både mundtligt og på skrift
 • kan bevare overblikket i en omskiftelig hverdag
Vores kerneopgave 

Vores kerneopgave og målet for vores arbejde er at respektere og styrke selvbestemmelse og øge og bevare selvhjulpenhed på en meningsfuld og motiverende måde. Vi har derfor fokus på høj faglig kvalitet, tværfagligt samarbejde, etik og kultur.  

Det ledelsesmæssige fokus tager afsæt i nærværende ledelse, faglighed, samskabelse og ansvar.  Det betyder at vi i fællesskab samarbejder om `”det etiske landskab”, kerneopgaven og metoden til dilemmahåndtering.  Vi søger derfor dig, der leder med tydelighed og vil være medskaber af en hverdag hvor kerneopgavens dilemmaasker tager udgangspunkt i det etiske landskab.   

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår for stillingen i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er den 25. august 2024

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. august 2024 og den 29. august 2024. 2. samtale vil byde på løsning af en opgave med forberedelsestid

Forventet tiltrædelse 1. oktober 2024

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til aftaleholder (områdeleder) af Område Ørsted, Allingåbro, Auning Morten Hougaard Iversen tlf. 20 47 38 58. 

 

Om område Ørsted, Auning og Allingåbro

Område Ørsted, Allingåbro, Auning, som er en del af socialområdet i Norddjurs Kommune, består af botilbuddene Skovvang, Kærvang og Ørsted aktivitetscenter i Ørsted, bofællesskaberne Stadionparken og Broagervej i Allingåbro, bostøtten Allingåbro, aktivitetstilbuddet Gl. Estrup samt bofællesskabet Banesvinget og Auning aktivitetscenter i Auning. 

Det daglige fokus er at skabe en tryg og stabil hverdag, hvor beboerne trives og kan udvikle sig med udgangspunkt i deres personlige ressourcer og drømme. Beboernes selvbestemmelse og aktive deltagelse er udgangspunktet i alt, hvad vi foretager os. Desuden har vi et tæt samarbejde med beboernes pårørende og øvrige netværk om at understøtte beboernes udvikling.

Du kan læse mere om områdets forskellige tilbud på Norddjurs Kommunes hjemmeside

 
Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Banesvinget, 20, 8963 Auning

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6083256

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet