Nyheder fra Auning

10 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Auning og omegn

Job tilbydes:
Specialpædagog til barselsvikariat i specialklasserne Auning Skole
Auning Skole søger specialpædagog til barselsvikariat i specialklasserne (udskoling)Er du en dygtig specialpædagog med stærke relationskompetencer, og kan du rumme elever med forskelligartede indlæringsvanskeligheder og diagnoser, er det dig, vi mangler.Vi søger pædagog, som har kvalifikationer inden for eller erfaring med specialpædagogik. Du skal have relevant uddannelse og gerne erfaring med at arbejde i specialklasser, primært udskolingen.Vi leder efter pædagog, som formår at skabe relationer til unge med særlige udfordringer. Du skal være tydelig, struktureret og have en rolig tilgang også i konfliktsituationer. Du skal altså være følelsesmæssigt stærk, kunne agere i uforudsigelighed, have stor erfaring i at skabe relationer til og tryghed blandt udsatte børn og unge.Du skal være bevidst om vigtigheden af struktur og rammesætning for elevgruppen.Vi har en anerkendende og inkluderende tilgang, hvor barnet altid er i fokus. Vi arbejder på Auning skole med en høj grad af skriftlighed omkring elevernes læring og trivsel.  Samtidig er det et must, at du har humor og udviser arbejdsglæde. Derudover er høj faglighed, selvstændig og tydelighed vigtig, i arbejdet med målgruppen.  Du skal finde det spændende at inddrage flere didaktiske metoder og tilgange til at arbejde i team med både lærere og pædagoger. Du skal have ansvar for enkelte undervisningsopgaver og inklusion af eleverne.Du skal være bevidst om vigtigheden af relationsarbejde omkring elevgruppen, og du skal kunne samarbejde tæt med flere forskellige fagpersoner og forældre om elevernes trivsel og læring.Auning Skoles engagerede og udviklingsorienterede medarbejdere arbejder tæt sammen i løsningen af kerneopgaven, blandt andet med selvstyrende team og et velfungerende årgangsteam.Vi er en ambitiøs folkeskole, hvor vi arbejder på et datainformeret grundlag. Vi arbejder ud fra værdierne tillid, ordentlighed, fællesskab og udvikling. Vi er en skole, der arbejder med co-teaching og i professionelle læringsfællesskaber. Auning Skole har 665 elever fra 0. klasse til 9. klasse desuden 3 modtagelsesklasser, en række specialklasser samt en SFO og special-SFO, hvor vi har omkring 130 børn tilmeldt. Vi har en positiv og aktiv forældrekreds.Tiltrædelse 1. august 2022. Barselsvikariatet løber formodentligt i skoleåret 2022-2023.Sidste ansøgningsfrist: Onsdag d. 1. juni 2022Der afholdes samtaler tirsdag d. 7. juni 2022Der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse.Eventuelle spørgsmål kan rettes til:Leder for specialklasserne: Martin Falk Hansen på tlf. 2343 2826Skoleleder: Anne Martinus Illeborg på tlf. 2128 3974 Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 18. maj på JobNet
Job tilbydes:
Kantbukker søges til virksomhed med fuld fart på udviklingen på Djursland
Vil du arbejde i en virksomhed, hvor du kommer til at arbejde bredt? Om jobbet og dig: Du vil gerne arbejde med indstilling og betjening af maskiner, kvalitetskontrol og kantpresning. Du drømmer om et godt kollegaskab, hvor I løfter i flok, og hvor I hjælper hinanden med forefaldende opgaver på en arbejdsplads med en god omgangstone.  Din faglighed er i orden, for du er faglært enten smed, klejnsmed, industritekniker, mekaniker, industrioperatør eller har anden mekanisk baggrund, som gør at du har et godt fokus på høj kvalitet. Du har industrierfaring, gerne med CNC-maskiner og god erfaring med tegningslæsning, og derfor ønsker du løn efter kvalifikationer i den høje ende af lønskalaen. Stillingen kan være dag eller nathold, det er op til dig. Lyder ovenstående som dig, så har vi virksomheden. Omkring virksomheden: Denne dynamiske virksomhed, som fremstiller både prototyper og store serier til en lang række forskellige sektorer og brancher, har et fælles fokus om at skabe størst mulig værdi for deres kunder. Produktionen foregår i et lyst og åbent arbejdsmiljø, som indeholder meget moderne produktionsfaciliteter bl.a. en god maskinpark. Opgaverne udføres i selvstændige teams, som alle udgør vigtige brikker til at finde de bedste løsninger. Sådan bliver du ansat: Du vil blive ansat i det populære Try & Hire -forløb, hvor de første 3 mdr. er en gensidig prøveperiode mellem dig og virksomheden. Et Try & Hire-forløb er altid med henblik på en fastansættelse. Du lærer dine arbejdsopgaver, dine nye kolleger og virksomhedens kultur at kende, og du modtager supergod oplæring. Der er altså tale om en periode, hvor både du og virksomheden gensidigt finder ud af, om et længerevarende samarbejde er vejen frem. Under Try & Hire-forløbet er du formelt ansat hos HR-Industries, og vi hjælper dig i alle faser af prøveperioden. Kontakt og ansøgning: Ved spørgsmål til jobbet kontakt HR-konsulent Jørgen eller ved personligt fremmøde i Randers alle hverdage imellem 08.00 til 16.00. Send din ansøgning og dit CV på følgende link https://www.hr-industries.axp.dk/ job 55930 Når du klikker på linket, føres du automatisk over i HR-Industries database, hvor du kan uploade din ansøgning, CV og øvrige bilag. Er du allerede oprettet, så giv os et ring, hvis vi skal have særligt fokus på dig i forhold til denne stilling. Om HR-Industries:  HR-Industries er et rekrutteringsbureau med speciale i industrien. Vi beskæftiger os kun med rekruttering af medarbejdere til industrien, enten med længerevarende projektansættelser eller faste stillinger, og vi har bred indsigt i industrivirksomheders behov for arbejdskraft. Desuden har vi selv en baggrund indenfor industrien, derfor taler vi industriens sprog, og vi ved, hvad der er vigtigt som medarbejder. Læs meget mere på www.hr-industries.dk
HR-INDUSTRIES A/S
Indrykket 18. maj på JobNet
Job tilbydes:
Børnehuset Mælkevejen i Område Auning søger pædagog til vuggestuen
Er du den heldige pædagog, som vi søger til vuggestuen i Børnehuset Mælkevejen i Område Auning 35 t/u fra d. 01.08.22Hos os keder du dig aldrig, vi er en organisation i bevægelse, da Auning by hele tiden er i forandring, Du skal derfor kunne se dig selv arbejde både med vuggestue- og børnehavebørn og samtidig være en del af Område Auning.Ledelses strukturen på skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune arbejder med selv-ledelse, da der ikke er en daglig leder i hver institution. Det betyder, at man sammen med kollegaer, skal tage ansvar for opgaver i et samspil med afdelingslederen, men også at der er plads til at have holdninger og meninger, som er med til at forme den pædagogiske struktur m.m. i hverdagen.Børnehuset Mælkevejen:Er en del af organisationen Område Auning, som udover Børnehuset Mælkevejen består af Bette-bo vuggestue & børnehave i Øster Alling og 13 dagplejereEr en nyere daginstitution, der åbnede d. 01.04.2016 med plads til ca. 120 børn i alderen 0- 6 år og som forsat er på en spændende pædagogisk rejseEr en aldersopdelt institution, der strukturel er bygget op med to vuggestueteam og tre børnehaveteamEr fyldt med kommende gode kollegaer, der arbejder hele tiden med at forme et godt kollegaskab, hvor ærlighed, refleksion, faglighed og humor er vigtige faktorer i hverdagenFavner også et § 32 tilbud Regnbuen med plads til fire-seks børn med særlige fysiske og psykiske behov. Regnbuen er i ”Skovvang det levende hus”, et hus som er tilknyttet Område Auning. Der er et samarbejde i forhold til inklusion mellem børnene fra Regnbuen og børnene i Børnehuset MælkevejenVægter, at alle er uddannet i ICDP - de otte samspilstemaerVægter, at ICDP, den styrkede pædagogiske læreplan og den systemiske tilgang er grundlæggende i vores pædagogiske arbejde for at understøtte Skole- og dagtilbudsområdets kerneopgave, vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager- og tør livetEr et sted, hvor der arbejdes pædagogisk og i samarbejde med forældrene om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt ud fra Norddjurs Kommunes værdier. Tillid, Ordnetlighed, Udvikling og Fællesskab Du er en pædagog:Der har lyst til at være en del af en pædagogisk udvikling, lyst at være innovativ og prøveDer arbejder ud fra den systemisk og anerkendene tilgangDer er positiv, fleksibel og ser mulighederne både i hverdagen og på den lange baneDer kan tage ansvar for pædagogisk udvikling og være parat til at gå forrest og være tovholder for udvikling og opgaver i hverdagenDer reflekterer, tør undre sig og finde nye veje i samspil med kollegaer og ledelseDer har interesse for at arbejde med og omsætte ny faglig viden til praksisDer har digitale færdigheder, da dokumentation og formidling er en integreret del af den pædagogiske hverdagDer kan se sig selv i Børnehuset Mælkevejen med plads til ca. 120 børn og som gerne være med til at skabe tryghed for det enkelte barn i et tæt samarbejde med forældre og kollegaer Synes du, at stillingen er lige dig, så vil vi meget gerne have din ansøgning senest onsdag d. 2. juni 2022.Der vil være ansættelsessamtaler d. 14.06.22.Kontaktperson er afdelingsleder Dorthe Karlsen. Tlf. 51 48 00 36.Ved ansættelse vil der blive indhentet børne- og straffeattest.Ansættelsen er efter gældende overenskomst. Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 20. maj på JobNet
Job tilbydes:
Lærer til barselsvikariat på Auning Skole
Auning Skole søger lærer til barselsvikariat i Udskolingen/Modtageklasserne.Auning Skole søger en fuldtidsansat lærer til et barselsvikariat, som skal undervise i dansk, naturfag og madkundskab i modtagelsesklasserne samt fag i almenklasserne i udskolingen.Vi er en ambitiøs folkeskole, hvor vi arbejder på et datainformeret grundlag. Vi arbejder i professionelle læringsfællesskaber, målstyret undervisning, læring og trivsel og herunder inklusion i stærke fællesskaber.Auning Skoles engagerede og udviklingsorienterede medarbejdere arbejder tæt sammen i løsningen af kerneopgaven, blandt andet med årgangsteams og monofaglige team som det centrale samarbejdsforum.Vi leder efter en lærer, der er interesseret i at undervise i modtagelsesklasserne, hvorfor DSA og erfaring med modtagelsesklasserne er en fordel. Derudover vil der være timer i andre almindelige skolefag.Vi leder efter en lærer, som formår at skabe relationer til børn med en meget usikker baggrund. Du skal være følelsesmæssigt stærk, kunne agere i uforudsigelighed, have stor erfaring i at skabe relationer til og tryghed blandt udsatte børn. Du skal finde det spændende at inddrage flere didaktiske metoder og tilgange til at arbejde med dansk som 2.sprog. Du skal sætte børns trivsel højst, og samtidig er det et must, at du er selvstændig, tydelig, omsorgsfuld og har en anerkendende tilgang. Du skal være bevidst om vigtigheden af relationsarbejde, struktur og rammesætning for elevgruppen, og du skal kunne samarbejde tæt med flere forskellige fagpersoner og forældre om elevernes trivsel og læring.Auning Skole har 665 elever fra 0. klasse til 9. klasse, en række specialklasser samt en SFO og Special SF, hvor vi har omkring 130 børn tilmeldt. Vi har en positiv og aktiv forældrekreds.Tiltrædelse: 1. august 2022 Sidste ansøgningsfrist: Tirsdag d. 7. juni 2022Der afvikles ansættelsessamtaler mandag d. 13. juni 2022Der indhentes børne- og straffeattest inden ansættelse. Eventuelle spørgsmål kan rettes til:Leder af udskoling:  Lissi Pedersen på tlf. 2025 8190Leder for modtagelsesklasserne: Jørgen Agger på tlf. 2492 1129Skoleleder: Anne Martinus Illeborg på tlf. 2128 3974 Vores Norddjurs I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs. De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: https://www.norddjurs.dk/norddjurs/organisation-og-ledelse/organisations-og-ledelseskodeks
Norddjurs Kommune
Indrykket 18. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk