Nyheder fra Auning

9 °
Klar himmel
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Auning og omegn

Job tilbydes:
Kursusansvarlig og underviser til GIS på Skovskolen Djursland
Vil du give din GIS viden videre til næste generation af skov-og landskabsingeniører? Så er det nu, du skal slå til og søge job på Skovskolen! Vi søger en GIS-underviser til 1. og 2. år på uddannelsen til skov- og landskabsingeniør. Skovskolen på Institut for Geovidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en underviser inden for GIS med tiltrædelse 1. august 2023 eller hurtigst muligt. Stillingsindhold På 1. år indgår GIS som en del af et introducerende fag – Skov og landskab. Her arbejder de studerende bl.a. med GIS-projekter, -data og –apps, som på forhånd er udvalgt i samarbejde med underviserne på 1. års kurserne. Som GIS-underviser skal du kunne fejlfinde og rette de problemer, der opstår efter de studerende selv har installeret programmet og de udleverede projekter og data. Som GIS-underviser skal du derudover kunne formidle, hvad man bruger GIS til i den praktiske verden og skabe sammenhængen til fagområdet på Skovskolens ingeniøruddannelser. På 2. år skal du - som kursusansvarlig og underviser - have indgående erfaring i analyse og visualisering af vektor-, raster- og point-cloud data. Da de studerende arbejder med praktiske cases, er det en fordel, at du har erfaring fra forvaltning i den grønne sektor – som oftest er dér, de studerende får arbejde. På 2. år er der GIS undervisning i en hel blok (7,5 ETCS). I dette fag lærer de studerende selv at håndtere GIS: opsætte programmer, finde og bearbejde relevante data samt foretage avancerede analyser og visualiseringer. Kompetencerne benyttes i de efterfølgende fag på uddannelsen og i praktikopholdet. Vores studerende er kendt i branchen for at have stærke GIS kompetencer. Der arbejdes på Skovskolen med Open Source GIS - QGIS, WebODM og PostgreSQL databaser, hvor det er muligt. Da der til stadighed udvikles nye metoder og anvendelser, er det også vigtigt at du er på forkant med udviklingen inden for GIS og geodata. Emner som Remote Sensing, Machine Learning, GPS, Lidar, Geodatabaser mv. har formentlig din interesse. Du kommer ikke til at stå alene med opgaven. Vi er et stærkt team af undervisere på Skovskolen Djursland, hvor de fleste undervisere har solid teoretisk viden og mange års praktiske erfaringer. Vi kender situationen, hvor man skal have plads til selvstændigt at prøve sine ideer til undervisning af og en gang imellem også har brug for kollega-sparring. Samtidig bakkes du op af en erfaren underviser i Nødebo, som har erfaring med at undervise i de emner, som du skal stå for. Skov- og landskabsingeniøruddannelsen er i vækst. Det har i mange år været muligt at tage uddannelsen i Nødebo, og siden 2020 har det også været muligt at tage uddannelsen på Skovskolen Djursland ved Auning. Kvalifikationskrav En relevant uddannelse og praktisk erfaring inden for GIS, gerne med erfaring fra den grønne sektor. Gerne undervisningserfaring eller interesse for formidling af faget. Det er vigtigt, at du er god til at planlægge og kommunikere din plan til de studerende, samtidig med at du er åben overfor kreativitet. Arbejdsstedet Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet. Skovskolen har godt 90 ansatte, som arbejder med uddannelser og kurser indenfor for skov, park, landskab, friluftsliv og formidling. Derudover løser Skovskolen udviklingsopgaver og udbyder efteruddannelseskurser på alle niveauer inden for fagområderne samt udbyder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed. Skovskolen tilbyder et uhøjtideligt, fleksibelt arbejdsmiljø med en gruppe af dedikerede og engagerede undervisere og studerende. Skovskolen Djursland er placeret midt i Løvenholmskovene i unikke og smukke omgivelser. Løn- og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår fastsættes på grundlag af gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Skovskolen, Eldrupvej 2, 8960 Auning som tjenestested. Stillingen er en fuldtidsstilling. Du indgår i Skovskolens samlede gruppe af undervisere med reference til studielederen på skov- og landskabsingeniøruddannelsen. Der er gode udviklingsmuligheder i jobbet og vi prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling højt. Yderligere information Yderligere oplysninger om job, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til Uddannelseschef Thomas Andersen 24 61 29 78 eller Lektor Lene Fischer 40 11 50 84 Ansøgning og samtale Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via jobportalen på KU.dk. Tryk på ”SØG STILLINGEN” for at fremsende ansøgningen elektronisk. Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 18. juni 2023. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Stillingen ønskes besat fra 1. august 2023 eller snarest. Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 22. juni 2023.
KU - SCIENCE - NBI
Indrykket 31. maj på JobNet
Job tilbydes:
Studieadjunkt/studielektor til naturforvaltning, Skovskolen
Underviser til naturforvaltning på Skovskolen Djursland Til september kommer vores 4. års Skov- og landskabsingeniørstuderende tilbage fra praktik og de glæder sig til at lære mere om naturplanlægning og forvaltning af direktiver inden for naturforvaltningen. De skal præsenteres for både teori og praksis, hvor de møder flere relevante ressourcepersoner i erhvervet. Vi mangler dig der kan binde det hele sammen og undervise i dele at kursusindholdet. Det kræver et godt netværk i branchen, en stærk faglighed – og lyst til at undervise! Du kommer ikke til at stå alene med opgaven. Vi er et stærkt team af undervisere på Skovskolen Djursland, hvor de fleste igennem de sidste par år har påtaget sig udfordringen med at undervise på baggrund af mange års praktiske erfaringer. Vi kender altså situationen, hvor man både skal have plads til selvstændigt at prøve sine ideer til undervisning af og engang imellem kan have brug for kollega-sparring. Samtidig bakkes vi op af et stærkt team af mere erfarne undervisere i Nødebo, hvor flere har erfaring med at undervise i præcis de emner, som du skal stå for. Vil du give din erfaring og viden videre til næste generation af skov-og landskabsingeniører, så er det nu du skal slå til og søge nyt job! Skov- og landskabsingeniøruddannelsen er i vækst. Det har i mange år været muligt at tage uddannelsen i Nødebo og siden 2020 har det også været muligt at tage uddannelsen på Skovskolen Djursland ved Auning. Derfor er der siden 2020 løbende blevet ansat undervisere på Skovskolen Djursland og vi er nu i gang med at ansætte sidste runde af undervisere, som primært er rettet mod 4. år. Stillingsindhold: Du skal være kursusansvarlig for følgende kursus: Naturforvaltning og samfund Det er et kursus som bl.a. omhandler habitatdirektivet og vandrammedirektivet, naturplanlægning, beslutningsprocessor og forvaltning i Danmark, samt national- og naturressourceøkonomi, herunder værdisætning af naturområder. Du behøver ikke være i stand til at undervise i alle læringsmål fra dag 1, men forventningen er at du får kursusansvaret og dermed skal du have en vis forståelse for alle elementer i kurset. Der er et stærkt team som bakker dig op og udvikler undervisningen sammen med dig. Det sker bl.a. i samarbejde med undervisere fra Nødebo og man forventes at samarbejde meget med undervisere i Nødebo, så begge uddannelsessteder udvikler sig i samme retning. Du får desuden kursusansvar for et eller flere andre kurser afhængigt af dine interesser og kvalifikationer, så stillingen indeholder ansvar for undervisning hele året eller det kan være en deltidsstilling, hvis begge parter kan se en fordel i det. Som underviser på Skov- og landsskabsingeniør uddannelsen har man i gennemsnit ca. 10-15 timers direkte undervisning om ugen, mens resten af tiden bruges på at planlægge undervisning og ekskursioner, give feedback til studerende, samt faglig udvikling. På uddannelsen til skov- og landskabsingeniør skal de studerende kende både den teoretiske og praktiske viden inden for naturforvaltning, derfor lægger vi vægt på at du har erfaring og viden fra begge dele. Du skal selvstændigt kunne tilrettelægge undervisningen, herunder ekskursioner og øvelser i felten. Da du ofte samarbejder med andre, når du udvikler din undervisning, vil dine samarbejdsevner være vigtige. Skovskolen ønsker at bidrage til den faglige udvikling inden for erhvervet og har fokus på at skabe faglig udvikling i samarbejde med erhvervet, så vi uddanner til fremtiden. Du vil få et medansvar for udvikling inden for de områder du har særlig faglig viden om og interesse i. Kvalifikationskrav: En relevant videregående uddannelse på minimum kandidatniveau som eksempelvis forstkandidat, biolog, geolog eller landskabsarkitekt. Erhvervserfaring med naturforvaltning eller forskningsmæssig baggrund inden for naturforvaltning. Kendskab til sektorens politiske, juridiske og biologiske rammebetingelser. For ansættelse som studielektorer gælder det, at man skal man have bestået universitetspædagogikum Arbejdsstedet: Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet - KU-SCIENCE. Skovskolen har godt 90 ansatte, som arbejder med uddannelser og kurser indenfor for skov, park, landskab, friluftsliv og formidling. Derudover løser Skovskolen udviklingsopgaver og udbyder efteruddannelseskurser på alle niveauer inden for fagområderne samt udbyder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed. Skovskolen tilbyder et uhøjtideligt, fleksibelt arbejdsmiljø med en gruppe af dedikerede og engagerede undervisere og studerende. Skovskolen Djursland er placeret midt i Løvenholm Skov i unikke og smukke omgivelser. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i staten. Løn fastsættes efter principperne om ny løn, hvor der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Du kan søge stillingen enten som studieadjunkt eller studielektor. Det er muligt at søge stillingen på begge niveauer. Hvis dette er tilfældet, skal der uploades to ansøgninger. Hvis ansættelsen sker som studieadjunkt, skal der inden udløbet af de første 6 år ske en fagkyndig bedømmelse med henblik på overgang til ansættelse som studielektor. Et væsentligt kriterium for at blive bedømt kvalificeret som studielektor er bestået universitetspædagogikum. Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Skovskolen, Eldrupvej 2, 8960 Auning som tjenestested. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan blive tale om en deltidsstilling, hvis begge parter kan se en fordel i det (primært hvis man samtidigt har anden beskæftigelse, hvor man arbejder med de emner man underviser i). Du indgår i Skovskolens samlede gruppe af undervisere med reference til studielederen for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen på Djursland. Der er gode udviklingsmuligheder i jobbet og vi prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling højt. Yderligere information, ansøgning og samtale Yderligere oplysninger om job, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til forstander Rasmus Kjær på 24296388 Ansøgning Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via jobportalen. Tryk på ”SØG STILLINGEN” for at fremsende ansøgningen elektronisk. Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse. Dokumentation for bestået universitetspædagogikum (kun for ansøgning til studielektor). Vi modtager kun elektroniske ansøgninger. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Stillingen ønskes besat fra den 1. august 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 23 og 24, 2023. Ansøgningsfrist: 5. juni 2023 Ved spørgsmål og andre henvendelser: Studieadjunkt stilling: 211-0023/23-2SA Studielektor stilling: 211-0015/23-2SL
KU - SCIENCE - Eldrupgård
Indrykket 26. maj på JobNet
Til salg:
Mazda 3 2,0 Skyactiv-G Mild hybrid Homura 150HK 5d 6g
Kom og oplev den velkørende Mazda3 - Masser af sikkerhedsudstyr! Adaptiv fartpilot (Full speed MRCC/ISA)• LED-forlygter • Fjernlysstyring (HBC) • Head-up display i forruden • Nødbremse med fodgængergenkendelse (SCBS) • Blindvinkeladvarsel (BSM/RCTA)• Vognbaneassistent (LDWS/LKA)• Træthedsalarm (DAA) • Skiltegenkendelse (TSR) • E-call • Knæ-airbag • GVC Plus• 16” aluminiumsfælge, 205/60R16• LED-baglygter• Parkeringssensorer bag• El-justerbare, opvarmede og foldbare sidespejle • 8,8” farveskærm med split screen og navigation• 7” digitalt centerinstrument • Højdejusterbart passagersæde • Navigation• Apple CarPlay® • HMI commander og stemmestyring• Regn- og lyssensor •Nøglefri start/stop • DAB-radio • 8 højttalere • USB videofunktion • Autohold • 3-trins sædevarme i forsæderne 18” aluminiumsfælge, 215/45R18 • Opvarmet rat• Visker de-icer• Nøglefri adgang• • Automatisk nedblændeligt bakspejl• Automatisk nedblændeligt venstre sidespejl• Mazda Connected Services Nøglefri adgang• Automatisk 2-zone klimaanlæg• Automatisk nedblændeligt akspejl• Parkeringssensorer for og bag• Bakkamera (digitalt)• Mørktonede bageste sideruderog bagrude• B-stolpebeklædning i piano black• Sorte 18” aluminiumsfælge• Sorte sidespejle• Sort stofindtræk med røde syninger.
Pedersen & Nielsen - Auning
Indrykket 16. maj på Bilhandel
Job tilbydes:
Skovskolen søger studieleder til Skov- og landskabsingeniøruddannelserne
Skov og landskabsingeniøruddannelsen er i vækst og udbydes i dag både i Nødebo og på Skovskolens adresse i Auning på Djursland. Vi søger nu en kollega, der med fast arbejdsplads på Djursland kan varetage ledelsen på tværs af uddannelserne på de to afdelinger. Stillingen vil omfatte personaleledelse af de tilknyttede undervisere begge steder. Derudover skal du være med til at udvikle og administrere uddannelsen og det tilknyttede studiemiljø i samarbejde med uddannelseschefen og dine lederkollegaer. Endelig forventes det, at du i begrænset omfang kan bidrage med undervisning eller vejledning. Skovskolen har omkring 80 ansatte, som arbejder med heltids- og efteruddannelser inden for skov, park, landskab, friluftsliv og naturformidling. Vi udbyder uddannelse på alle niveauer, herunder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed. Skov- og landskabsingeniøruddannelsen er den største af de tre professionsbacheloruddannelser, der findes på Skovskolen. Arbejdsmiljøet er uhøjtideligt og er præget af dedikerede og engagerede medarbejdere. Stillingsindhold: Som studieleder for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen får du ansvaret for den daglige ledelse af 12 faste medarbejdere samt en række eksterne undervisere. Du refererer til uddannelseschefen. Samtidig indgår du i skolens ledergruppe sammen med i alt 7 andre studie- og uddannelsesledere samt skolens to driftschefer og lederen af uddannelsessekretariatet. I samarbejde med uddannelseschefen, de øvrige studie- og uddannelsesledere, undervisere, studieadministration og studerende skal du sikre en stabil daglig planlægning og drift, samt kvalitetsbaseret udvikling af uddannelsen i begge afdelinger. Nogle af dine arbejdsopgaver: Udvikling af uddannelsen, både fagligt og pædagogisk. Personaleledelse af undervisere, herunder afholdelse af MUS. Administrativ koordinering Kontakt med de studerende. Prioritering, fordeling og løbende opfølgning på underviserressourcer. Ansvar for budgetter og økonomistyring. Sikring af erhvervslivsinddragelse og internationalisering i uddannelsesindhold. Kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold. Deltage i relevante udvalg og netværk. Bidrag til undervisning i den udstrækning, det er meningsfuldt og muligt. Den ideelle ansøger har: uddannelsesbaggrund som fx Skov- og landskabsingeniør, biolog, forstkandidat eller anden faglig relevant uddannelse. erfaring fra skovbruget, naturforvaltningssektoren eller andre dele af det grønne område. interesse for og lyst til at arbejde med uddannelse. ledelseserfaring. Som person er du udadvendt i en professionel sammenhæng, og du evner at skabe en venlig og professionel dialog med og mellem medarbejdere. Du er kvalitetsbevidst og arbejder effektivt og systematisk i dit ledelsesarbejde. Uanset din egen faglige baggrund er det vigtigt, at du som leder evner at understøtte undervisere på tværs af uddannelsens faglige retninger og forskellige opgaveporteføljer. Løn- og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår fastsættes på grundlag af gældende overenskomst. Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Skovskolen på Djursland, Eldrupvej 2, 8963 Auning som primære arbejdsplads. Du forventes at være synlig på begge afdelinger og skal derfor forvente rejsetid svarende til 1-2 dages ugentlig tilstedeværelse i Nødebo Stillingen er en fuldtidsstilling. Der er gode udviklingsmuligheder i jobbet og vi prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling højt. Yderligere information, ansøgning og samtale Yderligere oplysninger om job, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til uddannelseschef Thomas Andersen på 24612978 eller forstander Rasmus Kjær på 24296388. Ansøgning Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via jobportalen. Tryk på ”SØG STILLINGEN” for at fremsende ansøgningen elektronisk. Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger. Søg stillingen via knappen 'ANSØG OM JOB'. Ansøgningsfrist er den 7.juni 2023. Første samtalerunde forventes afholdt den 12. juni 2023 og anden samtalerunde den 16. juni 2023. Stillingen ønskes besat fra 1. august 2023 eller snarest derefter. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Skovskolen er en sektion under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet (KU). IGN har en stærk tradition for tværfagligt samarbejde både internt og eksternt og er med til at løse de store udfordringer med klimaforandringer og øget pres på naturressourcerne. IGN forsker og underviser i jordens tidligere, nuværende og fremtidige fysiske, kemiske og biologiske miljøer og deres samspil med samfund og mennesker. IGN rådgiver myndigheder og virksomheder samt bidrager med viden og færdiguddannede kandidater til en bæredygtig fremtid. Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.
KU - SCIENCE - Eldrupgård
Indrykket 31. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk