Norddjurs Kommune starter efterregulering af ejendomsskat og grundskyld i 2024

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Regulering af ejendomsskat/grundskyld for ejerboliger er på vej

Fra april 2024 vil Norddjurs Kommune begynde at udsende efterreguleringer af ejendomsskat eller grundskyld for årene 2021, 2022 og 2023 baseret på de nye ejendomsvurderinger, som trådte i kraft den 1. januar 2020. Disse reguleringer er nødvendige, efter at ejendomsskatterne for de nævnte år blev opkrævet på et midlertidigt grundlag, da vurderingerne af ejerboliger for 2020 ikke var afsluttet på opkrævningstidspunktet.

Resultatet af efterreguleringen indebærer, at boligejere, som har betalt for meget i ejendomsskat eller grundskyld i perioden, vil få tilbagebetalt de overskydende beløb direkte til deres NemKonto. Omvendt vil boligejere, der har betalt for lidt, blive afkrævet det manglende beløb. Dette beløb vil skulle betales som en tredje rate, og betalingsfristen er sat til 1-2 måneder efter opkrævningen, såfremt boligejere ikke tidligere har frameldt sig indefrysningsordningen.

For dem, hvem ejendomsskatten er indefrosset, gælder det, at eventuelle reguleringer også vil blive indefrosne indtil ejendommen engang i fremtiden sælges. Det er værd at notere, at størstedelen af boligejere er automatisk tilmeldt denne indefrysningsordning, og således vil en eventuel efterregulering ikke have umiddelbar økonomisk virkning for disse boligejere.

Hvis der opstår spørgsmål om efterreguleringen af ejendomsskat eller grundskyld, er Norddjurs Kommune klar til at hjælpe. De har opgivet kontaktoplysninger for henvendelser, som er e-mail: ie@norddjurs.dk og telefonnummer: 89 59 10 16. Kommunen gør dog opmærksom på, at der kan forekomme mange henvendelser, så tålmodighed opfordres.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/apr/regulering-af-ejendomsskatgrundskyld-af-fast-ejendom-foer-2024

Kilde: Norddjurs Kommune