Afdelingsleder til Område Auning

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du drevet af at udvikle på pædagogisk praksis? Og kan du samtidig holde fokus på den administrative del af arbejdet omkring et stærkt dagtilbudsområde? Kan du samle trådene og også skabe et stærkt fællesskab på tværs af vores enheder? Kan du trives i både at være tæt på praksis og udfolde ledelse på distancen? Og har du gode bud på, hvordan begge dele kan gå op i en højere enhed?  

Så læs med. For vi har en spændende afdelingslederstilling med gode fremtids- og udviklingsperspektiver på dagtilbudsområdet i Område Auning, som er ledig pr. 1. august 2023.

Vi forestiller os en afdelingsleder, der er oprigtigt interesseret i den faglige udvikling og dermed også faglige sparring. Som ser sig selv som en direkte aktør i at udvikle den faglige kvalitet i dagtilbuddene og som kan lægge en tydelig plan for, hvordan det skal ske. Det er afgørende, at vores nye afdelingsleder stempler ind i at stille sig til rådighed for personalet, hvis de har brug for det, og at han/hun lytter og støtter. Det er helt centralt, at du opleves autentisk og udviser nærvær på både et fagligt, praktisk og relationel niveau. Du skal have noget på hjerte og det skal kunne mærkes, at du vil noget med børnene, med børnemiljøerne og med personalet.

Ja, vi har høje ambitioner til vores kommende afdelingsleder i Område Auning. Vi ved godt, at sådanne afdelingsledere ikke hænger på træerne. Og når vi så samtidig vægter det personlige, det relationelle – kemien – utroligt højt, så gør det ikke opgaven med at finde den helt rette mindre.

Men når nu vi har et dagtilbudsområde, som kan noget helt særligt. Som virkelig brænder for at sætte et tydeligt aftryk i det enkelte barns liv, så det vil huske tilbage på tiden i dagpleje/vuggestue/børnehave i Område Auning som noget helt særligt. Og det netop er dét, du får mulighed for at stå i spidsen for og folde dine høje ambitioner ud i forhold til – så tror vi på, at vi kan lykkes med opgaven.

HVEM ER VI:

Område Auning består organisatorisk af 50 medarbejdere, 1 afdelingsleder og 1 områdeleder 

 • Der er p.t 18 dagplejere, der en gang om ugen er i heldagslegestuen i deres fælleshus Spættehuset. I dagplejen er der ansat to dagplejepædagoger.
 •  Bette-bo børnehave & vuggestuen er en funktionsopdelt institution, der ligger i Øster Alling i et hyggeligt landsbysamfund med plads til ca. 12-14 vuggestuebørn og ca. 25-35 børnehavebørn. Bette-bo har et godt samarbejde med lokalområdet, som giver mulighed for mange forskelligartede aktiviteter.
 • Børnehuset Mælkevejen er stadig en forholdsvis ny daginstitution, der åbnede i 2016 med plads til ca. 120 børn i alderen 0- 6 år. Mælkevejen er en aldersopdelt institution, der strukturelt er bygget op med to vuggestueteam og tre børnehaveteam.
 • Vi favner også et § 32 tilbud ”Regnbuen” med plads til fire-seks børn med særlige fysiske og psykiske behov. Regnbuen er i ”Skovvang det levende hus”, et hus som er tilknyttet Område Auning. Der er et samarbejde i forhold til inklusion mellem børnene fra Regnbuen og børnene i Børnehuset Mælkevejen.

Ledelsesstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune er baseret på selvledelse, da der ikke er en daglig leder i hver institution. Det betyder, at medarbejderne, skal tage et medansvar for koordinerende opgaver primært i et samspil med afdelingslederen. Det betyder også, at du skal trives i at udfolde ledelse på distancen og at du formår at skabe tydelige rammer og forventninger til opgaveløsningen.

VI SØGER EN LEDER, DER:
 • Har en ledelsesuddannelse eller er parat til at tage en sådan.
 • Har en pædagogfaglig baggrund gerne med kendskab til evalueringsprocesser og ICDP.
 •  Er fagligt funderet med lyst til at hente ny pædagogisk viden ind i organisationen, men også har et øje for den aktuelle lovgivning på dagtilbudsområdet.
 • Kan udøve personaleledelse, også tydelig ledelse, når der er brug for dette.
 • Kan lide at være tæt på praksis og derigennem udøve pædagogfaglig ledelse, også når den pædagogisk praksis er udfordret.
 • Kan skabe følgeskab gennem arbejdsglæde, sparring, tillid og respekt
 • Tager et medansvar i at løfte de driftsmæssige og administrative ansvar og opgaver – herunder ressourcestyring
 • Ser tværfagligt samarbejde som en vigtig del af stillingen.
 • Er klar til at indgå i relevante arbejdsgrupper og netværk.
VI TILBYDER:
 • 50 engagerede og faglige medarbejdere, som arbejder selvledende og som ser tillid som en væsentlig værdi.
 • Et tæt samarbejde med Områdeleder, hvor der er højt til loftet i forhold til at definere og folde sin egen stilling ud.
 • Tværfagligt samarbejde, netværk og sparring
 • En mulighed for at tilegne dig en unik ledelseserfaring, når ledelsen ikke dagligt er fysisk til stede i institutionen.
 • Mulighed for at præge og udvikle dig selv og Område Auning
 • Et godt samarbejde med Auning Skole/SFO.
 • Et selvstændigt og spændende job med mange udfordringer og et stort ansvar.

YDERLIGERE INFORMATION:
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte Områdeleder Doris Bang 60 23 52 22

Du kan læse mere om Område Auning her https://omraadeauning.norddjurs.dk/

Ansøgningsfrist d. 2. juni 2023

Udvælgelse af kandidater d. 7. juni 2023

Ansættelsessamtaler afholdes d. 19. juni 2023. Du vil i forbindelse med samtalen blive bedt om at præsentere dine refleksioner omkring en case. Casen fremsendes i forbindelse med, at du inviteres til samtale.

En eventuel 2. samtale vil finde sted d. 22. juni 2023.

LØN OG ANSÆTTELSE:
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principperne om lokal løndannelse, med den forhandlingsberettigede organisation.

 
Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Sdr Fælledvej 13 A+B, 8963 Auning

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://norddjurs.career.emply.com/ad/afdelingsleder-til-omrade-auning/8i5hy9/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5826787

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet