Afdelingsleder til plejecenter Møllehjemmet.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Afdelingsleder søges til plejecenter Møllehjemmet.

Kan du kombinere høj faglighed med ledelse og udvikling? Er du samtidig driftssikker og formår at skabe motivation og understøtte trivsel blandt dine medarbejdere?  

Plejecenter Møllehjemmet søger en stærk sygeplejefaglig afdelingsleder, der kan sætte en klar ramme samt udøve understøttende og synlig ledelse.  

Møllehjemmet er et plejecenter med 32 boliger, hvor der værnes om hjemmelig hygge. Centret er beliggende i et naturskønt område på Djursland og i centrum af en aktiv by, hvor byen bakker op om centres aktivitet, der er frivillige som er gode til at inddrage byens borgere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Som afdelingsleder vil du have det ledelsesmæssige ansvar for ca. 35 medarbejder. Derudover er vi uddannelsessted for SOSU uddannelserne og sygeplejestuderende.

I ønsket om at skabe et dejligt hjem for husets beboere, er vi funderet i Sundheds- og omsorgsområdets vision og virksomhedsgrundlag om en rehabiliterende kultur. Afsættet er høj faglighed og et godt arbejdsmiljø som en forudsætning for at kunne lykkes med kerneopgaven. Det er derfor et specifikt fokusområde både for ledelsesteamet og medarbejderne.

Plejecenter Møllehjemmet hører organisatorisk sammen med Plejecenter Farsøhthus under den samme plejecenterleder. Som afdelingsleder på Møllehjemmet vil du derfor blive en del af et stærkt ledelsesteam på 3, sammen med plejecenterlederen og afdelingslederen på Farsøhthus. I ledelsesteamet arbejder vi bla. med værdibaseret ledelse samt i fællesskab at understøtte den fortsatte implementering af stedernes udviklingsområder, strategier og politikker.  Der er ligeledes samarbejde med afdelingslederen på Farsøhthus, hvor man bla. dækker ind for hinanden ledelsesmæssigt ved ferie og fri, samt arbejder ud fra at begge centre er en enhed. 

Visionen for Møllehjemmet  og Farsøhthus er:

At det skal være aktive og blomstrende plejecentre, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, og hvor stjernestunder er en vigtig del af hverdagen. 

Derfor har vi defineret kerneopgaven for centrene:

”At vi med afsæt i den enkeltes behov, samarbejder med hinanden, borgeren og de pårørende om at opfylde de basale fysiske og psykiske behov og derved giver borgeneren oplevelsen af at have et trygt og meningsfuldt hverdagsliv”

Værdigrundlag for centrene:

Værdigrundlag tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes overordnede værdier og politikker samt sundheds- og omsorgsområdets virksomhedsgrundlag.

 • Respekt og åbenhed:

Vi respekterer hinanden for dem vi er og taler åbent om tingene

 • Faglighed og anerkendelse:

Vi vægter høj faglighed blandt vores medarbejdere og anerkender hinandens forskelligheder, så der er rum og plads til alle

 • Fællesskab og Humor  

Vi ønsker at skabe et fællesskab på tværs af plejecentrene, hvor humor er en vigtig faktorer for at opnå arbejds- og livsglæde

Medarbejderne ønsker en leder der:
 • Har en Vision om at skabe et plejecenter med en indholdsrig hverdag for den enkelte beboer.
 • Leder medarbejdere med evne til at ” se ” det enkelte menneske.
 • Nærværende og synlig leder
 • Leder frem for at styre 
 • Er tillidsvækkende og medinddrager i det omfang det er muligt.
 • Samler og skaber fællesskab 
 • Arbejder med fokus på fastholdelse af medarbejdere 
 • Får den enkelte medarbejder til at føle sig anerkendt og betydningsfuld / værdifuld for organisationen 
 • Skaber udviklende arbejdsmiljø 
 • Integrerer de Frivillige, så også de føler sig værdsat 
Som afdelingsleder vil dine vigtigste opgaver være:
 • Sikker og effektiv daglig drift samt udvikling af enheden
 • Personaleledelse for en defineret personalegruppe med fokus på trivsel og arbejdsmiljø
 • Medarbejdernes faglighed og kompetenceudvikling i relation til enhedens kerneopgave
 • Effektiv ressourcestyring herunder medansvar for en økonomi i balance
 • Elever og studerendes praktikforløb i enheden
 • At understøtte udviklingstiltag både i egen enhed og på tværs i organisationen
 • Understøttelse af enhedens MED-struktur 
 Vi forventer at du: 
 • Har en lederuddannelse svarende til diplomniveau eller har lysten til at tage den.
 • Har kendskab og erfaring med en politisk ledet organisation.
 • Har en sundhedsfaglig uddannelse og har lyst og mod til at udøve faglig ledelse
 • Har erfaring med at arbejde med kvalitetssikring og faglig udvikling.
 • Kan fastholde vores fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling
 • Kommunikerer og handler tydeligt – siger hvad du gør, og gør hvad du siger
 • Har et godt overblik og kan varetage den daglige drift
 • Kan holde fokus på vores kerneindsats i relation til borgerne
 • Prioriterer samarbejdet på tværs af centrene både i forhold til lederkollega samt medarbejderne.
Vi tilbyder til gengæld:
 • Et stærkt ledernetværk med tæt sparring og udvikling
 • Dygtige og engagerede medarbejdere
 • Inddragelse i den fortsatte udvikling af sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune
 • En fremsynet og målrettet organisation med udviklingspotentiale
 • Muligheder for faglig og personlig udvikling
 • På sundheds- og omsorgsområdet arbejder vi med en ledelsesstruktur, hvor du vil have mulighed for at præge organisationen.
Yderligere information

Stillingen er på 37 timer/ugen. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst. 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte plejecenterleder Laila Frederiksen på telefon 29 74 35 85. på hverdage mellem kl. 08.00-15.00 

Søg jobbet

Ansøgningen sendes til Norddjurs Kommune via vores hjemmeside senest den 10.december 2023.

Vi forventer at afholde 1. og 2. samtalerunde hhv. den 15 december 2023 og den 20.december.2023

Til 1. samtale deltager: Plejecenterleder Laila Frederiksen, Afdelingsleder på Farsøhthus Line Sørensen samt TR, AMR og medarbejderrepræsentanter.

Til  2, samtale deltager: Sundhed og omsorgschef Anne-Marie Benzen. Plejecenterleder Laila Frederiksen, Afdelingsleder på Farsøhthus Line Sørensen. TR, AMR samt medarbejderrepræsentanter.                                                                                     

Tiltrædelse

01. februar 2024

 
Vores Norddjurs

I Norddjurs kommune arbejder vi ud fra værdierne tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er beskrevet i vores organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs.

De fire værdier er grundlaget for organisationens virke og er med i alt, vi gør. Kodekset sætter en fælles retning og er dét, der binder os sammen. Værdierne lever i den daglige praksis og i den måde vi arbejder og samarbejder på. Værdierne udspiller sig på alle ledelses- og medarbejderniveauer, samt i mødet med borger og omverden. 

Læs det fulde organisations- og ledelseskodeks her: 

Vores Norddjurs - Organisations- og ledelseskodeks

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Norddjurs Kommune, Elme Alle, 8, 8963 Auning

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5941453

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet