Gennembrud i stormflodssikringen af Grenaa: Norddjurs Kommune sikrer byen mod stigende havvand

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Vigtigt milepæl nået i stormflodssikringen af Grenaa, som skal beskytte byen mod stigende havvand

Norddjurs Kommune har taget et afgørende skridt i sikringen af Grenaa mod stormflod. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at arbejdet med stormflodssikring nu kan gå videre under strategien "Grenaa – Næse for vand". Denne milepæl er en vigtig del af at beskytte byen mod klimaforandringernes stigende havvand.

Allerede tilbage i oktober 2023 søgte Norddjurs Kommune om midler fra statens Kystpulje. I december samme år blev der bevilget 12,2 mio. kr., hvilket dækker omkring 40 % af de samlede udgifter til projektet. Resten af finansieringen vil komme fra kommunale midler, fondsmidler og mulige bidrag fra andre kilder.

Projektet indebærer en række konkrete tiltag som vejhævninger, etablering af dige, højvandslukke samt betonmure. Disse tiltag skal ikke alene beskytte Grenaa området, men også sikre kysten mod fremtidige klimaforandringer. Forventningen er, at projektet står færdigt senest i 2028.

I april 2024 modtog Norddjurs Kommune en positiv udtalelse fra Kystdirektoratet om projektet. Senest blev kommunalbestyrelsens beslutning om at fortsætte arbejdet vedtaget tirsdag aften, hvilket skaber mere momentum for dette vigtige initiativ.

Niels Ole Birk, formand for Miljø- og Teknikudvalget, udtrykker stolthed over projektet og de fremskridt, der er opnået. Borgmester Kasper Bjerregaard er ligeledes glad for de nødvendige midler fra Kystpuljen, som gør det muligt at realisere projektet.

For mere information kan strategien "Grenaa – Næse for vand" findes på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Kontaktpersoner for projektet inkluderer Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard, Niels Ole Birk og Klimakoordinator Maria Freund.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/jun/stormflodssikring-af-grenaa

Kilde: Norddjurs Kommune