Kom til pårørendearrangement med fokus på livet efter hjerneskade

dato

Invitation til pårørendearrangement med fokus på ændrede roller ved erhvervet hjerneskade

Pårørende til personer med erhvervet hjerneskade inviteres til et særligt arrangement med temaet ændrede roller. Dette er en unik mulighed for at få indblik i og diskutere de udfordringer og ændringer, som følger med at være tæt på en person, der har oplevet en hjerneskade.

Arrangementet finder sted tirsdag den 5. marts i de hyggelige omgivelser ved Caféen i Træningscenter Auning, beliggende på Elme Allé 6 i 8963 Auning. Tidspunktet for samlingen er fastsat til kl. 15.00 – 16.30, hvor deltagerne vil få lejlighed til at dele erfaringer, få støtte og ikke mindst viden om, hvordan de bedst navigerer i de ændrede roller.

For at sikre plads til alle interesserede, er det nødvendigt at foretage en tilmelding til arrangementet. Dette kan gøres ved at kontakte hjerneskadekoordinator Hanne Skovgaard Petersen enten via telefon på 23 45 50 99 eller via email på hape@norddjurs.dk.

Arrangementet er en fantastisk mulighed for at møde andre i lignende situationer, udveksle erfaringer og finde støtte i fællesskabet. Det er også et lejlighed til at få mere viden om de ressourcer og hjælpeforanstaltninger, der er tilgængelige for pårørende til personer med erhvervet hjerneskade.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/mar/invitation-til-paaroerendearrangement-erhvervet-hjerneskade-1

Kilde: Norddjurs Kommune