Norddjurs etablerer klimanetværk for at nedbringe CO2-udledning

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2024 blev det besluttet at etablere et klimanetværk i Norddjurs Kommune med det formål at nedbringe CO2-udledningen.

Klimanetværket er en del af budgetaftalen for 2024-2027 og indebærer et samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører. Initiativet sigter mod at skabe en fælles indsats for at tackle klimaforandringerne.

Netværket vil bidrage til implementeringen af klimaplanen "Sammen om et grønt Norddjurs" ved at mobilisere relevante aktører i lokalsamfundet. Den koordinerede indsats har til mål at opnå CO2-neutralitet og øge klimaresiliensen i kommunen.

Arbejdet i klimanetværket vil foregå gennem møder, workshops og arbejdsgrupper. Der vil være et stærkt fokus på partnerskaber, koordinering og samarbejde, og netværket vil blive aktiveret ved konkrete projekter og specifikke problemstillinger.

Borgmester Kasper Bjerregaard ser beslutningen som et vigtigt skridt mod en bæredygtig og modstandsdygtig kommune. Klimanetværket vil samle aktører fra forskellige sektorer og styrke den samlede klimamæssige indsats.

Der er stor interesse for klimaarbejdet i Norddjurs Kommune, hvor mange borgere og virksomheder allerede er engagerede i bæredygtig udvikling. Klimanetværket vil bygge videre på dette engagement med ambitionen om at nå de opsatte klimamål og sikre kommunens fremtidige attraktivitet.

For mere information kan borgmester Kasper Bjerregaard kontaktes på email kjb@norddjurs.dk eller mobil 51 23 86 14. Sekretariatschef Lisette Bulig Thoustrup kan kontaktes på email list@norddjurs.dk eller mobil 20 51 66 31.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/jun/groent-lys-til-klimanetvaerk

Kilde: Norddjurs Kommune