Norddjurs kommune justerer ejendomsskat baseret på nye vurderinger fra april 2024

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Fra april 2024 vil ejendomsskat og grundskyld i Norddjurs Kommune blive justeret baseret på nye vurderinger

Fra april 2024 vil ejere af fast ejendom i Norddjurs Kommune blive mødt af reguleringer af ejendomsskatten og grundskylden. Disse justeringer vil basere sig på de nye ejendomsvurderinger, der blev foretaget pr. 1. januar 2020. Dette markerer en ændring fra de foregående år, hvor ejendomsskatten og grundskylden blev beregnet på et midlertidigt grundlag, da 2020-vurderingen endnu ikke var afsluttet.

For årene 2021, 2022, og 2023 blev ejendomsskatten og grundskylden opkrævet baseret på et midlertidigt skøn. Med færdiggørelsen af 2020-vurderingen vil den endelige ejendomsskat og grundskyld for disse år nu blive efterreguleret. Dette indebærer, at boligejerne vil modtage en ny ejendomsskattebillet for hvert af de nævnte år, der afspejler den endelige opkrævning af grundskylden.

Indtil 2023 var der indført et skatteloft, som fungerede som en begrænsning for, hvor meget ejendomsskatten og grundskylden kunne stige hvert år. Kommunen vil håndtere eventuelle over- eller underbetalinger, hvor de tilbagebetalte eller ekstra opkrævede beløb vil blive administreret via NemKonto eller indgå som en tredje rate.

En væsentlig ændring er, at eventuelle stigninger i ejendomsskatten eller grundskylden som følge af 2020-vurderingen, ofte vil blive indefrosset indtil boligen skifter ejer. Dette er en direkte konsekvens af den indefrysningsordning, mange boligejere har tilmeldt sig.

Den nuværende ejers ansvar omfatter håndteringen af efterreguleringen af grundskylden for årene 2021-2023, baseret på den nye vurdering. Dette kan indebære, at man som boligejer står over for enten en betaling eller en tilbagebetaling. Nye ejere opfordres kraftigt til at gennemgå købsaftalen for at identificere eventuelle grundskyldsopkrævninger, der er knyttet til perioder, hvor ejendommen var under den tidligere ejers navn.

For yderligere spørgsmål omkring ejendomsskat og grundskyld, herunder efterreguleringer, er der opgivet relevant kontaktinformation af kommunen, så borgere nemt kan få de nødvendige oplysninger.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/apr/ejendomsskatgrundskyld-af-fast-ejendom

Kilde: Norddjurs Kommune