Norddjurs og Syddjurs kommuner tager skridt mod fælles biogasanlæg for bæredygtig energi

Foto: Norddjurs Kommune.
dato

Flertal i Norddjurs for samarbejde om biogasanlæg

Norddjurs Kommunes Kommunalbestyrelse har stemt for et samarbejde og en forståelsesramme for etableringen af et biogasanlæg på Djursland. Dette markerer et vigtigt skridt i retning mod bæredygtig energiproduktion i regionen.

Forståelsesrammen lægger op til et tæt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og nabokommunen, Syddjurs, med et fælles udgangspunkt for realiseringen af projektet. En tværkommunal projektorganisation skal etableres for at håndtere biogasplanlægningen, og der er allerede givet grønt lys til at indlede dialog med potentielle udviklere af biogasanlægget.

Målet med projektet er at sikre interesse og investering fra private sider i et fælles biogasanlæg, som kan bidrage til regionens bæredygtighedsambitioner. Borgmester Kasper Bjerregaard fremhæver, at selvom projektet er i en indledende fase, er det et vigtigt skridt fremad.

Den fremtidige proces kræver også samtykke fra Syddjurs Kommune, hvor sagerne er sat til behandling den 17. og 24. april. Med en godkendelse vil samarbejdet være ledelsesmæssigt forankret mellem begge kommuners toppolitikere og administrativ ledelse, som vil få mandat til at forhandle med potentielle udviklere af biogasanlægget.

Det er en markant udvikling for både Norddjurs og Syddjurs Kommuner, og samarbejdet signalerer en stærk vilje til at investere i og fremme bæredygtige energiløsninger på Djursland.

https://norddjurs.dk/nyheder/2024/apr/et-flertal-i-norddjurs-siger-ja-til-at-samarbejde-om-et-faelles-biogasanlaeg-paa-djursland

Kilde: Norddjurs Kommune