Studieadjunkt/studielektor til naturforvaltning, Skovskolen

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Underviser til naturforvaltning på Skovskolen Djursland Til september kommer vores 4. års Skov- og landskabsingeniørstuderende tilbage fra praktik og de glæder sig til at lære mere om naturplanlægning og forvaltning af direktiver inden for naturforvaltningen. De skal præsenteres for både teori og praksis, hvor de møder flere relevante ressourcepersoner i erhvervet. Vi mangler dig der kan binde det hele sammen og undervise i dele at kursusindholdet. Det kræver et godt netværk i branchen, en stærk faglighed – og lyst til at undervise!

Du kommer ikke til at stå alene med opgaven. Vi er et stærkt team af undervisere på Skovskolen Djursland, hvor de fleste igennem de sidste par år har påtaget sig udfordringen med at undervise på baggrund af mange års praktiske erfaringer. Vi kender altså situationen, hvor man både skal have plads til selvstændigt at prøve sine ideer til undervisning af og engang imellem kan have brug for kollega-sparring. Samtidig bakkes vi op af et stærkt team af mere erfarne undervisere i Nødebo, hvor flere har erfaring med at undervise i præcis de emner, som du skal stå for.

Vil du give din erfaring og viden videre til næste generation af skov-og landskabsingeniører, så er det nu du skal slå til og søge nyt job!

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen er i vækst. Det har i mange år været muligt at tage uddannelsen i Nødebo og siden 2020 har det også været muligt at tage uddannelsen på Skovskolen Djursland ved Auning. Derfor er der siden 2020 løbende blevet ansat undervisere på Skovskolen Djursland og vi er nu i gang med at ansætte sidste runde af undervisere, som primært er rettet mod 4. år.

Stillingsindhold:

Du skal være kursusansvarlig for følgende kursus:

Det er et kursus som bl.a. omhandler habitatdirektivet og vandrammedirektivet, naturplanlægning, beslutningsprocessor og forvaltning i Danmark, samt national- og naturressourceøkonomi, herunder værdisætning af naturområder.Du behøver ikke være i stand til at undervise i alle læringsmål fra dag 1, men forventningen er at du får kursusansvaret og dermed skal du have en vis forståelse for alle elementer i kurset. Der er et stærkt team som bakker dig op og udvikler undervisningen sammen med dig. Det sker bl.a. i samarbejde med undervisere fra Nødebo og man forventes at samarbejde meget med undervisere i Nødebo, så begge uddannelsessteder udvikler sig i samme retning.Du får desuden kursusansvar for et eller flere andre kurser afhængigt af dine interesser og kvalifikationer, så stillingen indeholder ansvar for undervisning hele året eller det kan være en deltidsstilling, hvis begge parter kan se en fordel i det.Som underviser på Skov- og landsskabsingeniør uddannelsen har man i gennemsnit ca. 10-15 timers direkte undervisning om ugen, mens resten af tiden bruges på at planlægge undervisning og ekskursioner, give feedback til studerende, samt faglig udvikling.På uddannelsen til skov- og landskabsingeniør skal de studerende kende både den teoretiske og praktiske viden inden for naturforvaltning, derfor lægger vi vægt på at du har erfaring og viden fra begge dele. Du skal selvstændigt kunne tilrettelægge undervisningen, herunder ekskursioner og øvelser i felten. Da du ofte samarbejder med andre, når du udvikler din undervisning, vil dine samarbejdsevner være vigtige.Skovskolen ønsker at bidrage til den faglige udvikling inden for erhvervet og har fokus på at skabe faglig udvikling i samarbejde med erhvervet, så vi uddanner til fremtiden. Du vil få et medansvar for udvikling inden for de områder du har særlig faglig viden om og interesse i.Kvalifikationskrav:

  • En relevant videregående uddannelse på minimum kandidatniveau som eksempelvis forstkandidat, biolog, geolog eller landskabsarkitekt.
  • Erhvervserfaring med naturforvaltning eller forskningsmæssig baggrund inden for naturforvaltning.
  • Kendskab til sektorens politiske, juridiske og biologiske rammebetingelser.
  • For ansættelse som studielektorer gælder det, at man skal man have bestået universitetspædagogikum


Arbejdsstedet:

Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet - KU-SCIENCE. Skovskolen har godt 90 ansatte, som arbejder med uddannelser og kurser indenfor for skov, park, landskab, friluftsliv og formidling. Derudover løser Skovskolen udviklingsopgaver og udbyder efteruddannelseskurser på alle niveauer inden for fagområderne samt udbyder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed.Skovskolen tilbyder et uhøjtideligt, fleksibelt arbejdsmiljø med en gruppe af dedikerede og engagerede undervisere og studerende. Skovskolen Djursland er placeret midt i Løvenholm Skov i unikke og smukke omgivelser.Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i staten. Løn fastsættes efter principperne om ny løn, hvor der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Du kan søge stillingen enten som studieadjunkt eller studielektor. Det er muligt at søge stillingen på begge niveauer. Hvis dette er tilfældet, skal der uploades to ansøgninger.

Hvis ansættelsen sker som studieadjunkt, skal der inden udløbet af de første 6 år ske en fagkyndig bedømmelse med henblik på overgang til ansættelse som studielektor. Et væsentligt kriterium for at blive bedømt kvalificeret som studielektor er bestået universitetspædagogikum.

Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Skovskolen, Eldrupvej 2, 8960 Auning som tjenestested. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, men der kan blive tale om en deltidsstilling, hvis begge parter kan se en fordel i det (primært hvis man samtidigt har anden beskæftigelse, hvor man arbejder med de emner man underviser i).

Du indgår i Skovskolens samlede gruppe af undervisere med reference til studielederen for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen på Djursland.

Der er gode udviklingsmuligheder i jobbet og vi prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling højt.

Yderligere information, ansøgning og samtale

Yderligere oplysninger om job, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til forstander Rasmus Kjær på 24296388

Ansøgning

Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag via jobportalen. Tryk på ”SØG STILLINGEN” for at fremsende ansøgningen elektronisk.


Ansøgningen skal være bilagt CV og dokumentation for relevant uddannelse. Dokumentation for bestået universitetspædagogikum (kun for ansøgning til studielektor). Vi modtager kun elektroniske ansøgninger.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Stillingen ønskes besat fra den 1. august 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 23 og 24, 2023.

Ansøgningsfrist: 5. juni 2023

Ved spørgsmål og andre henvendelser:

Studieadjunkt stilling: 211-0023/23-2SA

Studielektor stilling: 211-0015/23-2SLINFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Norddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

KU - SCIENCE - Eldrupgård, Eldrupvej 2, 8963 Auning

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1307&ProjectId=158841&DepartmentId=18976&MediaId=4632&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5842302

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet